Skoči do sadržaja

Julie Duncan, MA, LP, pomoćnica direktora kliničkih usluga

Ima više od 25 godina iskustva u radu na području bihevioralnog zdravlja na raznim pozicijama vodstva, upravljanja projektima, razvoja projekata i obuka. Kliničke edukacije vodi od 2004. godine. Trenutačno održava nekoliko kliničkih treninga za osoblje RADIAS-a na stalnoj osnovi. Teme treninga uključuju skrb informiranu o traumi, građansku predanost, obiteljsku psihoedukaciju i umor od suosjećanja. Izlagala je na godišnjoj konferenciji Minnesota Association of Community Mental Health Programs u Duluthu. Julie je bila voditeljica ACT tima i nadgleda ACT timove u svojoj trenutnoj ulozi u RADIAS-u. Ona je obučeni ACT Fidelity Reviewer.