Skip to content

Julie Duncan, MA, LP, Phó Giám đốc Dịch vụ Lâm sàng

Cô có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sức khỏe hành vi ở nhiều vai trò lãnh đạo, quản lý dự án, phát triển dự án và đào tạo. Cô đã tiến hành đào tạo lâm sàng từ năm 2004. Hiện tại, cô cung cấp một số khóa đào tạo lâm sàng định kỳ cho nhân viên RADIAS. Các chủ đề đào tạo bao gồm Chăm sóc sau chấn thương, Cam kết dân sự, Giáo dục tâm lý gia đình và Sự mệt mỏi vì lòng nhân ái. Cô đã trình bày tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội các chương trình sức khỏe tâm thần cộng đồng Minnesota ở Duluth. Julie đã từng là Trưởng nhóm ACT và giám sát các nhóm ACT trong vai trò hiện tại của cô ấy tại RADIAS. Cô ấy là Người đánh giá độ trung thực của ACT đã được đào tạo.