Skip to content

Chương trình

Dịch vụ vô gia cư

Quá trình phục hồi bắt đầu với một nơi sinh sống an toàn và ổn định. Các dịch vụ tiếp cận cộng đồng nhằm mục đích thu hút các cá nhân trải qua tình trạng vô gia cư.

Chương trình Dịch vụ Vô gia cư của chúng tôi cung cấp các dịch vụ tiếp cận cộng đồng tại Quận Ramsey. Những dịch vụ này nhằm mục đích xác định vị trí và hỗ trợ các cá nhân gặp phải tình trạng vô gia cư.

Nhóm ACCESS của RADIAS Health cung cấp các dịch vụ tiếp cận cộng đồng cho những người vô gia cư mắc bệnh tâm thần bằng cách sử dụng nguồn tài trợ PATH (Dự án hỗ trợ chuyển đổi từ tình trạng vô gia cư) của liên bang.

Chúng tôi cũng hợp tác với Nhóm Hành động Vô gia cư của Hội đồng Thành phố, cung cấp dịch vụ điều hướng nhà ở cho những người sử dụng phương tiện công cộng làm nơi trú ẩn. Ngoài các chương trình này, RADIAS Health còn nhận được một số nguồn tài trợ bổ sung của tiểu bang để hỗ trợ Tiếp cận Người vô gia cư hiện tại cũng như sự tham gia của các gia đình đang trải qua tình trạng vô gia cư không nơi nương tựa.

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi các chuyên gia sức khỏe tâm thần và các bác sĩ được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc thu hút những cá nhân vô gia cư đang đấu tranh với các rối loạn sức khỏe tâm thần và/hoặc rối loạn sử dụng dược chất. Các chuyên gia và người hành nghề hỗ trợ các cá nhân tiếp cận các dịch vụ và nguồn lực thích hợp. Các nhân viên của chúng tôi rất nổi tiếng trong cộng đồng, đến thăm các nơi tạm trú cho người vô gia cư, ghé thăm các trung tâm và tham gia vào các hoạt động tiếp cận cộng đồng trên đường phố và các khu vực trên cao. Nhân viên Dịch vụ Người vô gia cư của RADIAS Health hiểu nhu cầu của những người vô gia cư.


RADIAS Health cố gắng cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho tất cả mọi người. Ngoài việc thanh toán cho các chương trình Medicaid, chúng tôi còn hợp tác với các Quận, Tiểu bang và Chương trình Y tế địa phương để cung cấp các dịch vụ có thể tiếp cận được. Khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để xác định và hiểu mọi chi phí liên quan đến việc chăm sóc bạn.