Skip to content

Chương trình

Dịch vụ điều trị nội trú chuyên sâu/khủng hoảng

RADIAS Health cung cấp Dịch vụ Điều trị Nội trú Chuyên sâu tại ba địa điểm và chúng tôi cung cấp Điều trị Khủng hoảng Nội trú với sự hợp tác độc đáo với Quận Hennepin. Những dịch vụ này mang lại sự chữa lành và sức mạnh cho những người đang vật lộn với bệnh tâm thần.

Nhà tái nhập

ReEntry House, nằm ở Nam Minneapolis, gần phương tiện giao thông công cộng, hỗ trợ mọi người tiến tới cải thiện chức năng và hỗ trợ mọi người giảm bớt các triệu chứng cấp tính.

Tìm hiểu thêm về ReEntry House

Nhà Carlson Drake

Carlson Drake House hỗ trợ các cá nhân ổn định và cải thiện các triệu chứng sức khỏe tâm thần trong bầu không khí như ở nhà. Tọa lạc tại Bloomington, chương trình được cấp phép hỗ trợ 12 cá nhân.

Tìm hiểu thêm về Nhà Carlson Drake