Skip to content

Đào tạo chuyên nghiệp

RADIAS Health cam kết đào tạo các Chuyên gia Sức khỏe Tâm thần về các phương pháp thực hành dựa trên bằng chứng liên quan đến bệnh tâm thần và rối loạn sử dụng dược chất cũng như các chủ đề khác nhằm dạy nhân viên của chúng tôi cách làm việc hiệu quả với khách hàng trong cộng đồng.

Đào tạo DHS

DHS-MN đang hợp tác với RADIAS Health để cung cấp chương trình đào tạo có chất lượng cho tất cả các nhóm ACT dành cho người lớn và thanh thiếu niên ở Minnesota. Các chủ đề đào tạo được xác định dựa trên phản hồi từ các nhóm và kết quả đánh giá độ trung thực. Việc đào tạo sẽ được tổ chức ảo và miễn phí cho các đội.

Tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo của DHS

Đào tạo RADIAS

Cung cấp một loạt các chủ đề được thiết kế để tăng cường phát triển giáo dục và kỹ năng. Các chủ đề đào tạo bao gồm Điều trị tổng hợp đối với các rối loạn sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện xảy ra đồng thời, Phỏng vấn tạo động lực, Trị liệu hành vi nhận thức, Chăm sóc sau chấn thương và nhiều chủ đề khác.

Tìm hiểu thêm về đào tạo RADIAS

Việc làm tại RADIAS

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi

Tìm kiếm những cá nhân có hiểu biết, giàu lòng nhân ái và có động lực hợp tác để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần đặc biệt.