Skip to content

Chương trình

Chương trình

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần của chúng tôi tích hợp kiến ​​thức , lòng nhân áisự hợp tác

Có một vài câu hỏi?

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết cần được chăm sóc, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ y tế tích hợp chuyên dụng cho bạn tại khu vực đô thị lớn của thành phố sinh đôi.