Skip to content

Chương trình

Dịch vụ nhà thuốc

Genoa là một hệ thống hỗ trợ hiệu thuốc nhất quán cho cộng đồng điều trị chứng nghiện và sức khỏe hành vi. Là đối tác của RADIAS Health, họ là nhà cung cấp đáng tin cậy về nhu cầu dược phẩm.

Nhà thuốc Genoa Healthcare đặt tại chỗ luôn mở cửa và sẵn sàng phục vụ bạn – ngay cả khi bạn gặp bác sĩ qua điện thoại hoặc video! Nhóm dược phẩm tập trung vào việc phục vụ nhu cầu của những người trong cộng đồng rối loạn sử dụng dược chất và sức khỏe hành vi, cũng như những người mắc các bệnh mãn tính, phức tạp.

Nhà thuốc chăm sóc sức khỏe Genoa:

Sẵn sàng chuyển sang một hiệu thuốc tốt hơn? Hãy ghé thăm Genoa ngay hôm nay!
Nhà thuốc chăm sóc sức khỏe Genoa
Nằm trong RADIAS Health
166 Đường số 4 E, Đường 244
St Paul, MN 55101
Điện thoại: 651-395-7690
Fax: 612-425-1660

Giờ hoạt động:
Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 sáng – 4:30 chiều
Đóng cửa 12:00 trưa – 1:00 chiều để ăn trưa


RADIAS Health cố gắng cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho tất cả mọi người. Ngoài việc thanh toán cho các chương trình Medicaid, chúng tôi còn hợp tác với các Quận, Tiểu bang và Chương trình Y tế địa phương để cung cấp các dịch vụ có thể tiếp cận được. Khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để xác định và hiểu mọi chi phí liên quan đến việc chăm sóc bạn.