Skip to content

Dịch vụ điều trị khủng hoảng chuyên sâu tại nhà

Nhà Carlson Drake

Carlson Drake House hỗ trợ các cá nhân ổn định và cải thiện các triệu chứng sức khỏe tâm thần trong bầu không khí như ở nhà. Tọa lạc tại Bloomington, chương trình được cấp phép hỗ trợ 12 cá nhân trong sáu phòng chung.

Carlson Drake House cung cấp Dịch vụ Điều trị Nội trú Chuyên sâu (IRTS) cho người lớn được chẩn đoán ban đầu là bệnh tâm thần. Các dịch vụ của chương trình cung cấp giải pháp thay thế cho việc nhập viện.

Tương tự như các chương trình IRTS khác, các dịch vụ ở đây hướng tới phục hồi và dựa trên bằng chứng. Tòa nhà có một số sảnh khách với truyền hình cáp và phòng máy tính cũng như Wi-Fi. Tòa nhà nằm ở West Bloomington và gần tuyến xe buýt. Hầu hết các phòng tại nhà Carlson Drake đều được chia sẻ.

Dịch vụ bao gồm:

  • Đánh giá cá nhân
  • Quản lý bệnh tật
  • Các dịch vụ tích hợp dành cho bệnh tâm thần và sử dụng chất gây nghiện
  • Giáo dục gia đình
  • Hỗ trợ khủng hoảng
  • Xây dựng các chỉ thị chăm sóc sức khỏe và kế hoạch phòng ngừa khủng hoảng
  • Dịch vụ điều dưỡng
  • Phối hợp xử lý vụ việc liên cơ quan
  • Lập kế hoạch chuyển đổi và xuất viện của khách hàng

Các dịch vụ cụ thể và thời gian cung cấp dịch vụ dựa trên nhu cầu lâm sàng. Chương trình có sức chứa tối đa cho 12 người trong sáu phòng chung.

Bắt đầu giới thiệu

Vui lòng fax hoặc gửi giới thiệu qua email an toàn đến nhóm mà bạn đang giới thiệu. Bạn sẽ được liên hệ trong vòng 24 giờ làm việc để xác định các bước tiếp theo. Chúng tôi rất vui khi được tư vấn trước khi giới thiệu.

Điện thoại

952-888-5611

Số fax

952-888-3741

RADIAS Health cố gắng cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho tất cả mọi người. Ngoài việc thanh toán cho các chương trình Medicaid, chúng tôi còn hợp tác với các Quận, Tiểu bang và Chương trình Y tế địa phương để cung cấp các dịch vụ có thể tiếp cận được. Khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để xác định và hiểu mọi chi phí liên quan đến việc chăm sóc bạn.