Skip to content

Truyền lời khen ngợi

Truyền lời khen ngợi

Mục đích của chương trình Pass on the PRAISE là ghi nhận những nỗ lực và thành tích của nhân viên nhằm hỗ trợ các giá trị và mục tiêu của RADIAS Health.

Chương trình này được thiết kế để khuyến khích nhân viên của chúng tôi ghi nhận các thành viên trong nhóm của họ đã hoàn thành tốt công việc. Chúng tôi muốn tôn vinh những cá nhân nỗ lực hết mình để biến nơi đây thành một nơi làm việc tuyệt vời!


RADIAS Health là một tổ chức dịch vụ Sức khỏe Tâm thần & Rối loạn Sử dụng Chất gây nghiện phi lợi nhuận, tùy chỉnh các dịch vụ dựa vào cộng đồng thông qua việc tích hợp kiến ​​thức, lòng nhân ái và sự hợp tác. Chúng tôi cam kết trở thành một tổ chức chống phân biệt chủng tộc, chào đón trải nghiệm sống của tất cả mọi người và phát huy sức mạnh để tạo điều kiện phục hồi.