Skip to content

Quyên tặng

RADIAS Health là cơ quan phi lợi nhuận theo mục 501(c)3 cam kết cải thiện cuộc sống của người lớn mắc bệnh tâm thần và/hoặc rối loạn do sử dụng chất gây nghiện ở khu vực đô thị Twin Cities. Tất cả số tiền quyên góp được sẽ trực tiếp đáp ứng nhu cầu của khách hàng và không hỗ trợ hoạt động hàng ngày của RADIAS Health.

Quỹ sức mạnh xây dựng

Quỹ Sức mạnh Xây dựng được thành lập để phục vụ nhu cầu của khách hàng mà các nguồn khác không đáp ứng được. Ví dụ về các khoản trợ cấp trước đây được phân bổ từ quỹ bao gồm:

Sức mạnh xây dựng 5K

Hãy lưu lại ngày diễn ra Cuộc chạy bộ/chạy 5K sức mạnh xây dựng thường niên lần thứ 13 của RADIAS Health!

Ngày: Thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2024

Thời gian: Mở đăng ký lúc 9 giờ sáng, cuộc đua bắt đầu lúc 10 giờ sáng

Địa điểm: Công viên vùng Battle Creek ở Maplewood, Minnesota

** Nếu bạn muốn tài trợ cho sự kiện hoặc biết ai đó muốn hỗ trợ sự kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Building Strengthfundcommittee@radiashealth.org

Thêm chi tiết để làm theo!

Cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi! Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của bạn!


Những cách khác để quyên góp

Bạn có thể đóng góp vào quỹ sức mạnh xây dựng bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới.

logo của GiveMN.org