Skip to content

Chào mừng đến với vòng tròn chăm sóc đầy đủ

RADIAS dựa trên điểm mạnh để tạo điều kiện phục hồi

Sức khỏe toàn diện thông qua các dịch vụ về sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng dược chất

Khẩu hiệu “Chăm sóc toàn diện” của chúng tôi phản ánh sự đa dạng về dịch vụ hiện tại của chúng tôi và sự nhấn mạnh mà chúng tôi đặt vào việc giải quyết tất cả các khía cạnh về sức khỏe của một người, bao gồm cả sức khỏe thể chất và tinh thần để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể cho cá nhân được phục vụ.

RADIAS Health là một tổ chức dịch vụ Sức khỏe Tâm thần & Rối loạn Sử dụng Chất gây nghiện phi lợi nhuận, tùy chỉnh các dịch vụ dựa vào cộng đồng thông qua việc tích hợp kiến ​​thức, lòng nhân ái và sự hợp tác. Chúng tôi cam kết trở thành một tổ chức chống phân biệt chủng tộc, chào đón trải nghiệm sống của tất cả mọi người và phát huy sức mạnh để tạo điều kiện phục hồi.

Dịch vụ đào tạo

RADIAS Health cam kết đào tạo các Chuyên gia Sức khỏe Tâm thần về các phương pháp thực hành dựa trên bằng chứng liên quan đến bệnh tâm thần và rối loạn sử dụng dược chất cũng như các chủ đề khác nhằm dạy nhân viên của chúng tôi cách làm việc hiệu quả với khách hàng trong cộng đồng.