Skoči do sadržaja

Kelsey Gries, MA, FACT praktičar

Kelsey Gries trenutno je liječnica za mentalno zdravlje u timu RADIAS Health Forensic Assertive Community Treatment (FACT). Ona radi s klijentima uključenim u pravosuđe u zajednici i pomaže u podučavanju vještina za upravljanje simptomima mentalnog zdravlja i rješavanje kriminogenih čimbenika rizika kako bi se smanjio recidivizam. Diplomirala je psihologiju na Sveučilištu Marymount i stekla zvanje magistra forenzičke i pravne psihologije na Sveučilištu Marymount. Trenutačno radi na magisteriju znanosti u kliničkom savjetovanju za mentalno zdravlje i voditeljica je u mentorstvu i obuci ACT praktičara.