Skip to content

Kelsey Gries, MA, Học viên FACT

Kelsey Gries hiện là bác sĩ sức khỏe tâm thần của Nhóm Điều trị Cộng đồng Pháp y (FACT) của RADIAS Health. Cô làm việc với các khách hàng liên quan đến công lý trong cộng đồng và giúp dạy các kỹ năng quản lý các triệu chứng sức khỏe tâm thần, đồng thời giải quyết các yếu tố nguy cơ phạm tội để giảm tái phạm. Cô có bằng Cử nhân Tâm lý học tại Đại học Marymount và lấy bằng Thạc sĩ Tâm lý Pháp y và Pháp lý tại Đại học Marymount. Cô hiện đang lấy bằng Thạc sĩ Khoa học về Tư vấn Sức khỏe Tâm thần Lâm sàng và là người đi đầu trong việc cố vấn và đào tạo những người thực hành ACT.