Skoči do sadržaja

Patty Lauer-Roberts

Patty radi za RADIAS od 2014. Ravnateljica je Zdravstvene ambulante RADIAS i Poliklinike DBT. Voli obučavati nove i postojeće zaposlenike u raznim temama relevantnim za pružanje usluga populaciji koju RADIAS opslužuje. Patty trenira o procjeni rizika od samoubojstva i predaje predavanje o DBT-u na Sveučilištu Minnesota u Integriranom programu bihevioralnog zdravlja.”