Skoči do sadržaja

Što znači antirasistička zdravstvena skrb?

Kako se razgovor o rasi i jednakosti nastavlja razvijati, koncept antirasističke zdravstvene zaštite privukao je značajnu pozornost. Antirasistička zdravstvena skrb proaktivan je pristup prepoznavanju, osporavanju i mijenjanju vrijednosti, struktura i ponašanja koji održavaju sustavni rasizam u zdravstvenom sustavu. Nastavite čitati kako biste istražili značenje antirasističke zdravstvene zaštite i raspravili o njezinoj važnosti.

Važnost antirasističke zdravstvene zaštite

Rasne razlike u zdravstvenoj skrbi dobro su dokumentirane , s brojnim studijama koje naglašavaju razlike u pristupu, kvaliteti i ishodima među rasnim i etničkim skupinama. Ove razlike često rezultiraju višim stopama kroničnih bolesti, smrtnosti dojenčadi i nižim životnim vijekom. Rješavanjem sistemskih čimbenika koji pridonose ovim razlikama, antirasistička zdravstvena skrb može pomoći u smanjenju zdravstvenih nejednakosti i poboljšati javno zdravlje.

Rješavanje implicitne pristranosti u zdravstvu

Implicitna pristranost su nesvjesni stavovi ili stereotipi koji utječu na percepcije, radnje i odluke. U zdravstvenoj skrbi implicitna pristranost može negativno utjecati na interakciju pacijenta i pružatelja usluga, što dovodi do pogrešne dijagnoze, neadekvatnog liječenja i lošijih zdravstvenih ishoda za obojene pacijente. Priznavanjem i rješavanjem implicitne pristranosti, pružatelji zdravstvenih usluga mogu pomoći u stvaranju pravednijeg zdravstvenog iskustva za sve pacijente.

Osiguravanje kulturno kompetentne skrbi

Kulturna kompetencija je sposobnost pružatelja zdravstvenih usluga da učinkovito razumiju, komuniciraju i liječe pacijente iz različitih kulturnih sredina. Pružatelji mogu razviti kulturnu kompetenciju sudjelovanjem u obrazovnim programima i radionicama, učenjem o različitim kulturama i samorefleksijom. Kultiviranje kulturne kompetencije može pomoći pružateljima usluga da pruže personaliziraniju i učinkovitiju skrb, čime se u konačnici poboljšavaju ishodi za pacijente.

Zagovaranje promjena politike

Pružatelji zdravstvenih usluga mogu igrati ključnu ulogu u zagovaranju promjena politika koje promiču jednakost u zdravlju i rješavaju sustavni rasizam. Učinkovite strategije i taktike zagovaranja uključuju lobiranje za promjene u modelima nadoknade troškova zdravstvene skrbi, podupiranje inicijativa za diverzifikaciju zdravstvene radne snage i zalaganje za veću transparentnost i odgovornost u pružanju zdravstvene skrbi.

Stvaranje uključivog i ravnopravnog zdravstvenog okruženja

Zdravstvene ustanove mogu težiti stvaranju prijateljskog, uključivog i pravednog okruženja za sve pacijente na sljedeći način:


RADIAS Health pruža integrirane zdravstvene usluge usmjerene na osobu osobama koje pate od mentalnih bolesti, ovisnosti o drogama ili pratećih poremećaja. Naše usluge bihevioralnog zdravlja pruža suosjećajno, kvalificirano zdravstveno i pomoćno osoblje. Osim toga, naša skrb uključuje dopunske usluge kao što su vođenje slučaja, smještaj uz podršku, usluge za beskućnike, usluge stanovanja, izvanbolničko liječenje DBT-a i još mnogo toga. Ako bi vi ili netko koga poznajete mogli imati koristi od naše misije, kontaktirajte nas danas ili razmislite o donaciji !