Skoči do sadržaja

Laura Lynett, LPCC, terapeut

Laura radi za RADIAS Health od 2007. Radila je s klijentima s graničnim poremećajem osobnosti i drugim dijagnozama 9 godina u RADIAS Health RSS programu. Pruža privrženu individualnu i grupnu dijalektičku bihevioralnu terapiju od 2015. kroz DBT program RADIAS Health. Laura također pruža izvanbolničku terapiju i vodi nekoliko ambulantnih terapijskih grupa, uključujući naprednu DBT grupu za naknadnu njegu za klijente koji su završili DBT program. Laura je DBT-Linehan Board of Certification, Certified Clinician™. Laura ko-facilitira obuku vještina Uvoda u granični poremećaj osobnosti (BPD) i Dijalektičke bihevioralne terapije (DBT) te vodi obuku vještina primijenjenih DBT vještina.