Skip to content

Laura Lynett, LPCC, Nhà trị liệu

Laura đã làm việc cho RADIAS Health từ năm 2007. Cô đã làm việc với các khách hàng mắc chứng Rối loạn nhân cách ranh giới và các chẩn đoán khác trong 9 năm trong chương trình RSS Health RADIAS. Cô đã cung cấp Liệu pháp Hành vi Biện chứng cho cá nhân và nhóm từ năm 2015 thông qua chương trình DBT của RADIAS Health. Laura cũng cung cấp liệu pháp ngoại trú và lãnh đạo một số nhóm trị liệu ngoại trú, bao gồm nhóm DBT chăm sóc sau nâng cao dành cho những khách hàng đã tốt nghiệp chương trình DBT tuân thủ. Laura là Hội đồng Chứng nhận DBT-Linehan, Bác sĩ lâm sàng được chứng nhận™. Laura đồng điều hành khóa đào tạo Kỹ năng Giới thiệu về Rối loạn Nhân cách Ranh giới (BPD) và Trị liệu Hành vi Biện chứng (DBT) và chủ trì khóa đào tạo Kỹ năng DBT Ứng dụng.