Skip to content

Adeegyada Bulshada Ku Salaysan

Daawaynta Bulshada Aadayg

Assertive Community Treatment (ACT) waa dhaq-dhaqaaq bulsho-ku-saleysan oo dhamaystiran kaasoo bixiya daaweyn isku dhafan, baxnaanin, iyo taageero shaqsiyaadka laga helay xanuunada fikirka.

Assertive Community Treatment (ACT) waxay siisaa daawaynta isku dhafan ee caafimaadka dhimirka ee shakhsiyaadka laga helay xanuunada fikirka. Adeegyada waxaa ka mid ah cilmu-nafsiga, daawaynta, kalkaalisada, daaweynta khalkhalka isticmaalka muqaadaraadka, adeegyada xirfadda, maaraynta kiisaska, iyo adeegyada soo kabashada asxaabta. Kooxuhu waxay la shuraakoobaan shakhsiyaadka loo adeego iyo taageeradooda dabiiciga ah si ay u dhisaan xirfadaha loo baahan yahay si ay u maareeyaan jirkooda iyaga oo sidoo kale gaadha yoolalka nololeed. Waxyaalaha caadiga ah ee ay kooxuhu ka caawiyaan waxaa ka mid ah helista iyo dayactirka guriyeynta, helitaanka shaqo tartan leh, dhisidda shabakadaha bulshada, iyo dib-u-cusboonaynta xidhiidhada. Kooxuhu waxay kula kulmaan dadka guryahooda ama goobta beesha ee ay doortaan waxayna bixiyaan adeegyo todoba maalmood usbuucii, iyada oo adeegyada wax ka qabashada dhibaatooyinka la heli karo 24 saacadood maalintii.

RADIAS Health waxay ka shaqeysaa Kooxaha ACT ee Ramsey, Washington, Anoka, iyo Degmada Hennepin. U gudbinta iyo macluumaadka xiriirka:

Bilow tixraac

Fadlan fakis ama ku soo dir tixraacyo iimayl sugan kooxda aad tixraacayso. Waan ku faraxsanahay inaan la tashano ka hor inta aan la gudbin.

Gobolka Anoka

Gobolka Hennepin

Degmada Hennepin – Guriga Dib u Gelida

Shirkadda Ramsey Kooxda Buluugga ah

Shirkadda Ramsey Kooxda Purple

Gobolka Washington

RADIAS Health waxay ku dadaalaysaa inay ka dhigto adeegyada caafimaadka dhimirka mid ay heli karaan dhammaan shakhsiyaadka. Ka sokow biilasha qorshayaasha Medicaid, waxaan la shuraakoobayaa Degmooyinka, Gobolka, iyo Qorshayaasha Caafimaadka si aan uga dhigno adeegyada la heli karo. Markaad qaadanayso, waxaanu kula shaqayn doonaa si aanu u ogaano oo aanu u fahanno kharash kasta oo la xidhiidha daryeelkaaga.