Skip to content

Nala soo xiriir

Aan la xidhiidhno

Su’aalaha Guud

Codsiga Diiwaanada

Fadlan iimayl u dir codsiyadaada recordsrequests@radiashealth.org ama fakis codsigaga 651-318-2724. Su’aalaha ku saabsan diiwaannada, fadlan wac 952-529-6538

Macluumaadka Xiriirka Gaarka ah ee Barnaamijka

Fadlan tixraac boggaga barnaamijka macluumaadka xiriirka gaarka ah ee barnaamijka iyo cinwaanada goobta.

Macluumaadka Xiriirka Guud

Cinwaanka
166 4th St East, Suite 200
St. Paul, MN 55101

Taleefanka
651-291-1979

Fakis
651-291-7378

Saacadaha
Isniin-Jimco: 8 subaxnimo-4 galabnimo