Skip to content

Adeegyada Bulshada Ku Salaysan

Maareynta Kiis la beegsaday

Barnaamijkani waxa uu bixiyaa iskudubarid daryeelka qofka ku salaysan ee meelaha ay ka mid yihiin helitaanka caafimaadka, bulshada, waxbarashada, xirfadaha, iyo adeegyada kale ee lagama maarmaanka u ah marka ay la xidhiidhaan baahida caafimaadka maskaxda ee qofka.

Maareynta Kiis la Beegsaday waxay siisaa isku-dubarid daryeel qof-ku-xun ah oo la siiyo shakhsiyaadka laga helay jirro maskaxeed oo daran oo joogto ah kuwaas oo deggan Degmadda Ramsey.

Maareeyayaasha Kiisku waxay caawiyaan isku xidhka shakhsiyaadka adeegyada loo baahan yahay, kuwaas oo ay ku jiraan caafimaadka dhimirka, caafimaadka kiimikada, caafimaadka, bulshada, xirfadaha, sharciga, waxbarashada, iyo adeegyada madadaalada.

Gudbinta waxaa laga aqbalaa Adeegyada Bulshada ee Degmada Ramsey.

Fadlan wac 651-266-7890 ama booqo Maareynta Kiis La Beegsaday Caafimaadka Maskaxda Dadka Waaweyn | Degmada Ramsey

RADIAS Health waxay ku dadaalaysaa inay ka dhigto adeegyada caafimaadka dhimirka mid ay heli karaan dhammaan shakhsiyaadka. Ka sokow biilasha qorshayaasha Medicaid, waxaan la shuraakoobayaa Degmooyinka, Gobolka, iyo Qorshayaasha Caafimaadka si aan uga dhigno adeegyada la heli karo. Markaad qaadanayso, waxaanu kula shaqayn doonaa si aanu u ogaano oo aanu u fahanno kharash kasta oo la xidhiidha daryeelkaaga.