Skip to content

3 cách bạn có thể thực hành và phát huy sự công bằng trong cuộc sống hàng ngày

Vốn chủ sở hữu là một khái niệm dễ dàng được đồng ý. Theo định nghĩa, công bằng đơn giản là nguyên tắc ” mọi người đều được đối xử công bằng theo nhu cầu của mình “. Công bằng có nghĩa là mọi người đều có được những gì họ cần để sống một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn, thành công và đó là một trong những nền tảng của khuôn khổ DEI ( đa dạng, công bằng và hòa nhập ) được sử dụng để thúc đẩy công lý và giảm thiểu sự phân biệt đối xử.

Nhưng mặc dù công bằng là một khái niệm dễ dàng được thực hiện nhưng khi áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày, nhiều người lại cảm thấy lúng túng. Nếu bạn thấy mình ở hoàn cảnh tương tự—hoặc nếu bạn đang tìm kiếm ý tưởng mới—sau đây là một số ý tưởng về cách thúc đẩy sự công bằng trong cuộc sống hàng ngày của bạn:

Bắt đầu với một số suy ngẫm

Một thành phần quan trọng của việc thực hành công bằnghòa nhập là thừa nhận sự bất bình đẳng vốn có trong cách thế giới của chúng ta vận hành. Bằng cách xác định đặc quyền của riêng mình , bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền lực mà bạn nắm giữ và cách trao quyền cho những người xung quanh bạn, những người có thể gặp bất lợi.

Sử dụng giọng nói của bạn

Giọng nói của bạn là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà bạn sở hữu. Sử dụng quyền của bạn để thúc đẩy sự công bằng bằng cách nói điều gì đó khi bạn nghe người khác đưa ra những nhận xét gây tổn thương hoặc thiếu tôn trọng về người khác hoặc sử dụng tiếng nói của bạn với tư cách là người tiêu dùng để kêu gọi các doanh nghiệp và tổ chức về những bất bình đẳng mà họ có thể đang gây ra. Hơn nữa, một phần quan trọng của việc sử dụng giọng nói của bạn là biết khi nào nên giữ im lặng. Đôi khi, công bằng có nghĩa là lắng nghe hoặc thu hút sự chú ý của người khác mà có thể họ chưa có cơ hội phát biểu.

Tham gia

Sự thay đổi thực sự về công bằng y tế và các lĩnh vực bất bình đẳng khác gắn liền với hệ thống có nghĩa là bạn phải làm những gì có thể để tác động đến các chính sách và thể chế. Tận dụng phiếu bầu của bạn ủng hộ luật pháp và các nhà hoạch định chính sách, những người cam kết vì công bằng xã hội, đồng thời tìm cách bạn có thể hỗ trợ các tổ chức đang hướng tới sự thay đổi tích cực.

RADIAS Health cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp lấy con người làm trung tâm cho những người mắc bệnh tâm thần, sử dụng chất gây nghiện hoặc các rối loạn xảy ra đồng thời. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và sức khỏe hành vi được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe có tay nghề cao, tận tâm. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc của chúng tôi bao gồm các dịch vụ bổ sung như quản lý hồ sơ, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ dành cho người vô gia cư, dịch vụ nội trú, điều trị DBT ngoại trú, v.v. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể hưởng lợi từ sứ mệnh của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc cân nhắc quyên góp !