Skip to content

Alan Ostergaard

Alan đã làm việc cho RADIAS Health kể từ đầu năm 2018 khi anh ấy được thuê cho sáng kiến ​​Bên ngoài, tập trung vào việc phục vụ những cá nhân gặp phải tình trạng vô gia cư không nơi nương tựa trong và xung quanh Trung tâm thành phố St. Paul. Trước khi đến Radias, anh ấy đã làm việc cho YMCA của Greater Twin Cities- Dịch vụ can thiệp thanh thiếu niên hỗ trợ một nhóm tiếp cận phục vụ thanh thiếu niên và thanh niên vô gia cư & ngồi ghế dài ở các quận Hennepin, Anoka & Ramsey. Kể từ năm 2008, khi lần đầu tiên được StreetWorks đào tạo thành nhân viên tiếp cận cộng đồng trong túi xanh, anh đã làm việc ở nhiều vị trí khác nhau. Trong 15 năm qua, anh ấy đã có cơ hội làm việc với nhiều khoản trợ cấp và nguồn tài trợ khác nhau ở nhiều quận; trên đường phố, trong trường học và nhiều nơi ở giữa. Những trải nghiệm này đã cho anh cơ hội nhìn thấy tình trạng vô gia cư ở mỗi nơi khác nhau.