Skip to content

Amin Safi

Amineh Safi có bằng Cử nhân Tâm lý học và Khoa học Chính trị của Đại học Augsburg và bằng Thạc sĩ về Chính sách Công của Trường Công vụ Humphrey của Đại học Minnesota. Cô đã làm việc cho RADIAS được ba năm với tư cách là thành viên của Nhóm công tác các bên liên quan về tư vấn văn hóa. Cô ấy đam mê giúp đỡ người khác hiểu rõ hơn về thành kiến ​​của họ và tạo cầu nối giữa mọi người và giữa các nền văn hóa, tôn giáo và nguồn gốc. Amineh tin tưởng vào việc học tập suốt đời, thích hoạt động tình nguyện, đi du lịch, hòa mình vào thiên nhiên và dành thời gian cho gia đình.