Skip to content

Amy Acker, MSW, LICSW, Trưởng nhóm ACT. Quận Ramsey

Amy có hơn 18 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lớn tại cộng đồng với nhiều vai trò khác nhau, bao gồm quản lý trường hợp mục tiêu theo Quy tắc 79, quản lý trường hợp chuyên sâu ngắn gọn, đánh giá tiếp nhận Quy tắc 79, trị liệu ngắn gọn, đánh giá lâm sàng và từng là giám sát viên ACT của Quận Ramsey kể từ năm 2015. Ngoài ra, Amy còn có kinh nghiệm làm Chuyên gia Sức khỏe Tâm thần tại khoa cấp cứu của bệnh viện, thực hiện các dịch vụ và đánh giá khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Cô đã được đào tạo về Đánh giá độ trung thực của ACT từ năm 2015.