Skip to content

Ben Blanchette, LPCC, LADC

Ben đã làm việc cho RADIAS Health trong 7 năm qua – trước đó anh làm việc tại các cơ sở điều trị Rối loạn do Sử dụng Chất gây nghiện. Ben đam mê chẩn đoán chính xác để đưa ra các biện pháp can thiệp có ý nghĩa, tất cả đều nhằm mục đích giúp mọi người lấy lại chức năng hoạt động và ổn định cảm xúc. Ben có bằng Thạc sĩ về sức khỏe hành vi tích hợp cùng với bằng Cử nhân tâm lý học chuyên về tâm lý hành vi và xã hội. Ben là cố vấn lâm sàng chuyên nghiệp được cấp phép (LPCC), cố vấn về rượu và ma túy được cấp phép (LADC) và được Trung tâm Điều trị và Nghiên cứu Lo âu chứng nhận để cung cấp liệu pháp phơi nhiễm kéo dài (PE).