Skip to content

Brooke Schultz, MSW, LICSW, Phó Giám đốc Dịch vụ Lâm sàng

Brooke đã làm việc trong các dịch vụ sức khỏe hành vi từ năm 1994 với nhiều vai trò khác nhau, bao gồm hỗ trợ nhà ở, quản lý trường hợp, trị liệu, quản lý chương trình, giám sát lâm sàng và lãnh đạo cơ quan. Brooke đã cung cấp các khóa đào tạo trong và ngoài RADIAS từ năm 2007. Các chủ đề bao gồm Khái niệm về Rối loạn nhân cách ranh giới và Trị liệu hành vi biện chứng, Khái niệm về lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm, Điều trị các rối loạn xảy ra đồng thời, Nguyên tắc cơ bản của bệnh tâm thần và Sự mệt mỏi vì lòng trắc ẩn.