Skip to content

Jessica Metkowski-Gulden, MS, LPCC, Trưởng nhóm ACT

Jessica có bằng thạc sĩ về Tư vấn cộng đồng tại Đại học St. Cloud State. Cô đã làm việc tại RADIAS Health và Anoka ACT từ năm 2009 và đã đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm trong 8 năm. Cô cũng cung cấp khóa đào tạo về can thiệp khủng hoảng và giảm leo thang tại Viện đào tạo của RADIAS. Jessica là Người đánh giá độ trung thực của ACT đã được đào tạo.