Skip to content

Len Amundson

Len đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, bao gồm bác sĩ sức khỏe tâm thần, chuyên gia đồng đẳng được chứng nhận và kỹ thuật viên y tế hóa học, Thành viên Ban cố vấn địa phương của Quận Hennepin, đồng thời hỗ trợ các khóa đào tạo về Sức khỏe trong rừng, RADIAS Health và Bang Minnesota. Khu vực được bảo vệ. ​Các chủ đề đào tạo bao gồm Nhận thức về LGBTQIA+, Chăm sóc có hiểu biết về giới và Điều hướng điều trị sử dụng chất gây nghiện. Hiện tại, anh ấy làm Cố vấn Xử lý cho Luật sư Công Quận 10, nơi anh ấy cung cấp dịch vụ tư vấn về sức khỏe tâm thần cho các luật sư bào chữa công và người ủng hộ các giải pháp tuyên án thay thế cho các bị cáo đang gặp khó khăn với các vấn đề về sức khỏe tâm thần và sử dụng dược chất.