Skip to content

Mô hình giảm thiểu tác hại là gì?

Mô hình giảm thiểu tác hại là một tập hợp các nguyên tắc và chiến lược nhằm giải quyết vấn đề sử dụng chất gây nghiện và những người tham gia vào việc đó. Về cơ bản, mục đích của nó là giảm thiểu hậu quả tiêu cực của việc sử dụng chất gây nghiện và cung cấp các dịch vụ phòng ngừa và phục hồi cho những cá nhân đó.

Tại sao mô hình giảm tác hại lại hiệu quả

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chiến lược giảm tác hại có hiệu quả từ quan điểm y tế cá nhân và cộng đồng. Sau đây là ví dụ về những kết quả tích cực gắn liền với phương pháp giảm thiểu tác hại:

Các chiến lược giảm thiểu tác hại trông như thế nào?

Triết lý giảm thiểu tác hại áp dụng cách tiếp cận hiện thực đối với việc sử dụng chất gây nghiện. Thay vì cố gắng loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng chất gây nghiện, hoạt động giảm thiểu tác hại thừa nhận sự tồn tại và sử dụng rộng rãi các chất gây nghiện. Cách tiếp cận giảm thiểu tác hại xoay quanh việc gặp gỡ những cá nhân sử dụng chất gây nghiện ở nơi họ đang ở và thừa nhận nhu cầu về sự an toàn và nhân phẩm của họ. Trong thực tế, điều này có thể trông giống như:


RADIAS Health cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp lấy con người làm trung tâm cho những người mắc bệnh tâm thần, sử dụng chất gây nghiện hoặc các rối loạn xảy ra đồng thời. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe lành nghề, giàu lòng nhân ái cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi của chúng tôi. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc của chúng tôi bao gồm các dịch vụ bổ sung như quản lý hồ sơ, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ dành cho người vô gia cư, dịch vụ nội trú, điều trị DBT ngoại trú, v.v. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể hưởng lợi từ sứ mệnh của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc cân nhắc quyên góp !