Skip to content

Mối liên hệ giữa bất bình đẳng mang tính hệ thống và sự chênh lệch về sức khỏe tâm thần

Với sự tập trung ngày càng tăng vào sức khỏe tâm thần, việc hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần là rất quan trọng. Một yếu tố nhận được sự chú ý đáng kể gần đây là sự bất bình đẳng mang tính hệ thống và tác động đáng kể của nó đối với sự chênh lệch về sức khỏe tâm thần.

Bất bình đẳng hệ thống, hay bất bình đẳng về cơ cấu hoặc thể chế, đề cập đến sự chênh lệch ăn sâu trong các cấu trúc và hệ thống của xã hội. Những bất bình đẳng này thường xuyên thấm vào các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, như giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe và nhà ở, đồng thời ảnh hưởng không tương xứng đến các cộng đồng bị thiệt thòi. Tiếp tục đọc để tìm hiểu chủng tộc, tình trạng kinh tế xã hội và giới tính có thể ảnh hưởng sâu sắc đến kết quả sức khỏe tâm thần như thế nào.

Bất bình đẳng mang tính hệ thống dẫn đến sự chênh lệch về sức khỏe tâm thần như thế nào

Sự chênh lệch về sức khỏe tâm thần biểu thị tỷ lệ điều trị bệnh tâm thần không đồng đều giữa các nhóm dân cư khác nhau.

Mất cân bằng kinh tế

Mối liên hệ giữa tình trạng kinh tế xã hội và sức khỏe tâm thần đã được thiết lập rõ ràng . Ví dụ, những người có nguồn thu nhập thấp hơn thường có tỷ lệ mắc bệnh tâm thần cao hơn, có thể do nhiều yếu tố như khả năng tiếp cận các nguồn lực sức khỏe tâm thần bị hạn chế, căng thẳng khi sống trong cảnh nghèo đói và khả năng gặp phải các biến cố bất lợi cao hơn.

Sự chênh lệch về chủng tộc và sắc tộc

Các chủng tộc và dân tộc thiểu số thường phải đối mặt với sự bất bình đẳng mang tính hệ thống, dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh tâm thần cao hơn. Ví dụ, phân biệt chủng tộc có thể dẫn đến căng thẳng mãn tính, một nguyên nhân được biết đến là nguyên nhân gây ra rối loạn sức khỏe tâm thần . Ngoài ra, những cộng đồng này có thể bị giảm khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần phù hợp về mặt văn hóa, làm trầm trọng thêm sự chênh lệch.

Sự khác biệt về giới tính

Phân biệt giới tính mang tính hệ thống có thể làm tăng tỷ lệ rối loạn sức khỏe tâm thần ở phụ nữ và giới tính thiểu số. Phân biệt đối xử, vai trò xã hội không bình đẳng và bạo lực là một trong những yếu tố gây căng thẳng góp phần tạo nên sự chênh lệch này.

Giải quyết sự bất bình đẳng mang tính hệ thống để cải thiện sức khỏe tâm thần

Mối liên hệ giữa sự bất bình đẳng mang tính hệ thống và sự chênh lệch về sức khỏe tâm thần rất phức tạp và nhiều mặt. Vì vậy, điều quan trọng là phải tiếp tục nghiên cứu và giải quyết những bất bình đẳng mang tính hệ thống để thúc đẩy sự công bằng về sức khỏe tâm thần. Nó có thể bao gồm việc thực hiện các chính sách thúc đẩy công bằng kinh tế, chống phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần phù hợp về mặt văn hóa. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn giản là vấn đề cá nhân mà còn có mối liên hệ phức tạp với các cấu trúc xã hội rộng lớn hơn.


RADIAS Health cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp lấy con người làm trung tâm cho những người mắc bệnh tâm thần, sử dụng chất gây nghiện hoặc các rối loạn xảy ra đồng thời. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe lành nghề, giàu lòng nhân ái cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi của chúng tôi. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc của chúng tôi bao gồm các dịch vụ bổ sung như quản lý hồ sơ, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ dành cho người vô gia cư, dịch vụ nội trú, điều trị DBT ngoại trú, v.v. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể hưởng lợi từ sứ mệnh của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc cân nhắc quyên góp !