Skip to content

Ngày 10 tháng 9 là Ngày Thế giới Phòng chống Tự tử

Tạo hy vọng bằng hành động

Hôm nay là Ngày Thế giới Phòng chống Tự tử, một ngày nâng cao nhận thức được tổ chức vào ngày 10 tháng 9 hàng năm.

Hãy dành chút thời gian để kết nối và liên hệ với ai đó có thể cần trợ giúp. Một cuộc gọi điện thoại, tin nhắn hoặc một cái ôm đơn giản có thể giúp ích rất nhiều. Khuyến khích sự hiểu biết, thay đổi cách chúng ta nói về vấn đề tự tử bằng cách thúc đẩy niềm hy vọng có thể tạo ra lòng trắc ẩn để những người cần giúp đỡ cảm thấy thoải mái hơn khi yêu cầu giúp đỡ.

Bằng cách chống lại những lầm tưởng và nỗi sợ hãi bằng thông tin và hành động, chúng ta đang thay đổi cuộc trò chuyện về vấn đề tự tử. Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc ngăn ngừa tự tử, không chỉ trong tháng 9 mà cả năm.

#YouMatterMN

Hiệp hội Quốc tế về Phòng chống Tự tử (IASP) cùng với Hội đồng Quốc gia về Phòng chống Tự tử
Phòng chống tự tử (NSCP) đã phát động Chiến dịch Take 5 to Save Lives
( https://www.take5tosavelives.org/ ). Chiến dịch khuyến khích mọi người hoàn thành các bước hành động trong
năm chủ đề: Học, Biết, Làm, Nói và Chia sẻ. Tạo niềm hy vọng thông qua hành động và sử dụng Take 5 to Save
Bộ công cụ Lives nhằm ghi nhận Ngày Thế giới Phòng chống Tự tử năm 2022.

Cùng nhau, chúng ta đang thay đổi cuộc trò chuyện về vấn đề tự tử bằng cách chống lại những lầm tưởng và nỗi sợ hãi bằng
thông tin và các bước hành động mà mọi người đều có thể thực hiện. Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc ngăn ngừa tự tử, không phải
chỉ trong Ngày Phòng chống Tự sát Thế giới nhưng kéo dài suốt cả năm. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Hành động quốc gia
Trang #BeThere của Alliance ( https://theactionalliance.org/bethere ).