Skip to content

Bệnh tâm thần và rối loạn lạm dụng chất gây nghiện ảnh hưởng đến tất cả cộng đồng. Tuy nhiên, các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số thường phải đối mặt với những rào cản bổ sung để nhận được sự điều trị và hỗ trợ có chất lượng. Đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và cai nghiện là rất quan trọng đối với hạnh phúc của nhiều nhóm dân cư đa dạng.

Theo Cơ quan Quản lý Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện (SAMHSA), các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số ở Hoa Kỳ ít có khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần hơn và có nhiều khả năng sử dụng các khoa cấp cứu hơn . Họ cũng nhận được sự chăm sóc có chất lượng thấp hơn và trải qua mối quan hệ giữa bệnh nhân và nhà cung cấp kém hơn.

Sự chênh lệch về kết quả sức khỏe tâm thần

Các nghiên cứu luôn chỉ ra rằng các dân tộc thiểu số và chủng tộc ở Hoa Kỳ có gánh nặng bệnh tâm thần cao hơn dân số nói chung. Ví dụ, nghiên cứu chỉ ra:

Những khác biệt về sức khỏe tâm thần này thường xuất phát từ các yếu tố xã hội quyết định như nghèo đói, phân biệt đối xử, chấn thương và thiếu bảo hiểm y tế.

Nhóm dân số thiểu số thường gặp trở ngại khi cố gắng điều trị sức khỏe tâm thần:

Tầm quan trọng của việc chăm sóc có năng lực về văn hóa

Dịch vụ chăm sóc phù hợp về mặt văn hóa công nhận và tôn trọng hoàn cảnh riêng biệt của mỗi bệnh nhân. Nó đảm bảo rằng sự chăm sóc được cung cấp theo cách hiểu và tôn trọng niềm tin, giá trị và nhu cầu của một người. Việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và cai nghiện cho các cộng đồng thiểu số là rất quan trọng đối với sự thịnh vượng của xã hội chúng ta và là vấn đề công bằng xã hội.


Tin tưởng vào RADIAS Health

RADIAS Health cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp lấy con người làm trung tâm cho những người mắc bệnh tâm thần, sử dụng chất gây nghiện hoặc các rối loạn xảy ra đồng thời. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe lành nghề, giàu lòng nhân ái cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi của chúng tôi. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc của chúng tôi bao gồm các dịch vụ bổ sung như quản lý hồ sơ, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ dành cho người vô gia cư, dịch vụ nội trú, điều trị DBT ngoại trú, v.v.

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể hưởng lợi từ sứ mệnh của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc cân nhắc quyên góp !