Skip to content

Rachel Zaidman

Rachel là chuyên gia hỗ trợ đồng đẳng được chứng nhận của Ramsey County ACT. Cô bắt đầu làm việc với ACT vào năm 2017 với RADIAS Health. Rachel đã được chứng nhận là đồng nghiệp vào năm 2017 và đã làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần hơn 10 năm. Cô có bằng Cử nhân tâm lý học của Đại học Minnesota. Ngoài công việc, Rachel thích đạp xe, viết thơ và dành thời gian cho hai con mèo của mình.