Skip to content

RADIAS Health mua lại các công ty Carlson Drake và ReEntry

RADIAS Health vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ mua lại Carlson Drake House IRTS, ReEntry House IRTS, ReEntry Crisis IRTS, Nhóm ReEntry ACT và Chương trình hỗ trợ nhà ở ReEntry (còn được gọi là GRH). Các chương trình này hiện được sở hữu riêng bởi Terry Schneider. Việc vận hành tất cả các chương trình của RADIAS Health sẽ đơn giản hóa các quy trình vận hành và lâm sàng, được thống nhất dưới sự chỉ đạo của Terry Schneider với tư cách là Giám đốc điều hành, Nhóm Điều hành và Lãnh đạo Lâm sàng của RADIAS Health cũng như Sứ mệnh và Giá trị của chúng tôi.

Ưu tiên của chúng tôi là nhân viên và những người chúng tôi phục vụ. Các dịch vụ của RADIAS Health sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ lâm sàng và hoạt động mà không bị gián đoạn trong quá trình mua lại.