Skip to content

RADIAS Health vui mừng thông báo Michael Tkach, Psy.D., LP là Giám đốc điều hành mới của chúng tôi

Michael từng là lãnh đạo của các tổ chức bao gồm Trao quyền cho mối quan hệ, Quỹ Hazelden Betty Ford và Wells Fargo. Ông đã làm việc với các khách hàng và đối tác bao gồm CDC, DOD, Quân đội Hoa Kỳ, DHHS, Disney, Bang Colorado và Coca Cola.

Michael sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 3 tháng 6 năm 2024. Chào mừng đến với RADIAS Health!