Skip to content

Sự kỳ thị đối với việc lạm dụng chất gây nghiện ở các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội

Lạm dụng chất gây nghiện là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng, ảnh hưởng đến mọi người ở mọi thành phần nhân khẩu học. Tuy nhiên, các nhóm bị thiệt thòi – bao gồm cộng đồng chủng tộc và sắc tộc, cá nhân LGBTQIA+, những người sống trong nghèo đói và người khuyết tật – phải đối mặt với tỷ lệ rối loạn lạm dụng chất gây nghiện cao một cách không tương xứng .

Mặc dù có dữ liệu rõ ràng cho thấy tính dễ bị tổn thương ngày càng tăng, các cộng đồng bị thiệt thòi trong lịch sử đã phải đối mặt với sự kỳ thị lớn hơn xung quanh chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Sự kỳ thị này bắt nguồn và củng cố những khuôn mẫu và định kiến ​​hiện có. Các chuyên gia cho rằng việc giảm kỳ thị là rất quan trọng để cải thiện kết quả.

Vai trò của sự kỳ thị như một rào cản đối với việc điều trị

Nhiều yếu tố phức tạp góp phần gây ra chứng rối loạn lạm dụng chất gây nghiện ở những người bị thiệt thòi. Những điều này bao gồm việc thiếu khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nghèo đói, tiếp xúc với chấn thương/bạo lực, phân biệt đối xử, v.v. Tuy nhiên, các chuyên gia đều đồng ý rộng rãi rằng sự kỳ thị đóng vai trò như một rào cản đáng kể đối với việc điều trị .

Những người bị rối loạn sử dụng chất gây nghiện đã phải đối mặt với sự xấu hổ và tội lỗi vô cùng xung quanh việc sử dụng ma túy của họ. Họ có thể che giấu những khó khăn của mình với bạn bè và gia đình để tránh bị phán xét, ngăn cản những cuộc trò chuyện cởi mở về các lựa chọn điều trị.

Hơn nữa, các cộng đồng bị thiệt thòi thường không tin tưởng vào hệ thống chăm sóc sức khỏe do sự phân biệt đối xử trong quá khứ. Mọi người có thể tránh điều trị để thoát khỏi sự phân biệt chủng tộc, kỳ thị người đồng tính hoặc sự đối xử không công bằng khác từ các nhà cung cấp.

Các sáng kiến ​​nhằm giảm kỳ thị

Chúng ta phải giải quyết sự kỳ thị ở cấp độ cá nhân, cộng đồng và hệ thống để cải thiện kết quả cho các nhóm bị thiệt thòi. Một số sáng kiến ​​bao gồm:

Tin tưởng vào RADIAS Health

Mặc dù sự kỳ thị sẽ không biến mất trong một sớm một chiều, nhưng cách tiếp cận đa diện ở mọi cấp độ xã hội có thể tạo ra sự thay đổi tích cực theo thời gian. Giảm kỳ thị cho phép những người đang đấu tranh với chứng nghiện tiếp cận được sự hỗ trợ quan trọng cần thiết để cải thiện sức khỏe và tinh thần.

RADIAS Health cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp lấy con người làm trung tâm cho những người mắc bệnh tâm thần, sử dụng chất gây nghiện hoặc các rối loạn xảy ra đồng thời. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe lành nghề, giàu lòng nhân ái cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi của chúng tôi. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc của chúng tôi bao gồm các dịch vụ bổ sung như quản lý hồ sơ, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ dành cho người vô gia cư, dịch vụ nội trú, điều trị DBT ngoại trú, v.v. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể hưởng lợi từ sứ mệnh của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc cân nhắc quyên góp !