Skip to content

Tác động của phân biệt chủng tộc đối với sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng dược chất

Chủng tộc đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành trải nghiệm và kết quả của một cá nhân, và các rối loạn về sức khỏe tâm thần và sử dụng dược chất cũng không phải là ngoại lệ. Nghiên cứu sâu rộng đã chứng minh tác động sâu sắc của chủng tộc đối với sức khỏe tâm thần và lạm dụng dược chất, nêu bật sự cần thiết của các phương pháp tiếp cận nhạy cảm về văn hóa để giải quyết những vấn đề này. Tiếp tục đọc để tìm hiểu chủng tộc ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện cũng như các giải pháp tiềm năng.

Hiểu sự khác biệt

Sự chênh lệch chủng tộc trong sức khỏe tâm thần

Bằng chứng cho thấy những người thuộc các chủng tộc khác nhau có tình trạng sức khỏe tâm thần khác nhau. Ví dụ, theo một nghiên cứu được công bố bởi Viện Y tế Quốc gia (NIH), những cá nhân thuộc các nhóm chủng tộc thiểu số, như người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Tây Ban Nha, có nhiều khả năng gặp phải căng thẳng tâm lý hơn so với những người da trắng.

Các yếu tố góp phần vào sự chênh lệch này bao gồm phân biệt chủng tộc có hệ thống, phân biệt đối xử, tình trạng kinh tế xã hội, sự khác biệt về văn hóa và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Rối loạn sử dụng chất gây nghiện và chủng tộc

Mối quan hệ giữa chủng tộc và rối loạn sử dụng chất gây nghiện rất phức tạp và nhiều mặt. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện (SAMHSA) báo cáo rằng tỷ lệ lạm dụng và nghiện chất gây nghiện khác nhau giữa các nhóm chủng tộc và sắc tộc. Ví dụ, người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Tây Ban Nha có tỷ lệ lạm dụng chất gây nghiện nhìn chung thấp hơn nhưng lại có nhiều khả năng phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực liên quan đến việc sử dụng ma túy , bao gồm tỷ lệ ngồi tù và các vấn đề pháp lý cao.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chênh lệch về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện

Các yếu tố về kinh tế xã hội

Các yếu tố kinh tế xã hội góp phần đáng kể vào sự chênh lệch chủng tộc về sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng dược chất. Ví dụ, khả năng tiếp cận hạn chế với nền giáo dục chất lượng, chăm sóc sức khỏe và cơ hội việc làm ảnh hưởng không tương xứng đến các cộng đồng chủng tộc thiểu số. Do đó, giải quyết sự chênh lệch về kinh tế xã hội là rất quan trọng để giảm thiểu tác động của chủng tộc đối với sức khỏe tâm thần và việc sử dụng dược chất.

Phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc

Phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc có ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe tâm thần và kết quả sử dụng dược chất. Trải qua sự phân biệt đối xử, dù công khai hay tinh tế, có thể dẫn đến căng thẳng mãn tính, lo lắng và trầm cảm. Nghiên cứu nhấn mạnh những tác động bất lợi của phân biệt chủng tộc đối với sức khỏe tâm thần, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống và thúc đẩy công bằng xã hội để cải thiện phúc lợi tổng thể.

Yếu tố văn hóa

Các yếu tố văn hóa cũng định hình đáng kể kết quả về sức khỏe tâm thần và sử dụng dược chất giữa các nhóm chủng tộc khác nhau. Niềm tin, thực hành và giá trị văn hóa quyết định hành vi và thái độ đối với sức khỏe tâm thần cũng như mô hình sử dụng chất gây nghiện. Do đó, việc nhận biết và tôn trọng sự khác biệt về văn hóa là điều cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và điều trị lạm dụng dược chất hiệu quả và nhạy cảm về văn hóa.


RADIAS Health cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp lấy con người làm trung tâm cho những người mắc bệnh tâm thần, sử dụng chất gây nghiện hoặc các rối loạn xảy ra đồng thời. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe lành nghề, giàu lòng nhân ái cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi của chúng tôi. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc của chúng tôi bao gồm các dịch vụ bổ sung như quản lý hồ sơ, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ dành cho người vô gia cư, dịch vụ nội trú, điều trị DBT ngoại trú, v.v. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể hưởng lợi từ sứ mệnh của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc cân nhắc quyên góp !