Skip to content

Tuyên bố về sứ mệnh và giá trị sức khỏe của RADIAS

Tuyên bố sứ mệnh

RADIAS Health là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ về Sức khỏe tâm thần và Rối loạn sử dụng dược chất, tùy chỉnh các dịch vụ dựa vào cộng đồng thông qua sự tích hợp của kiến ​​thức, lòng trắc ẩn và sự hợp tác. Chúng tôi cam kết trở thành một tổ chức chống phân biệt chủng tộc, chào đón cuộc sống của tất cả mọi người kinh nghiệm và phát huy những điểm mạnh để tạo điều kiện phục hồi.

Giá trị và triết lý dịch vụ:

RADIAS Health cam kết trở thành một tổ chức chống phân biệt chủng tộc.

Tất cả đều được chào đón ở đây

Có thể phục hồi

Chăm sóc được tùy chỉnh

Hợp tác là chìa khóa