Skip to content

Vai trò của dịch vụ chăm sóc sau chấn thương trong việc giải quyết bất công xã hội và sức khỏe tâm thần

Sự giao thoa giữa bất công xã hội và sức khỏe tâm thần là một lĩnh vực ngày càng được quan tâm. Cho dù đó là phân biệt chủng tộc, chênh lệch kinh tế hay bất bình đẳng giới, những vấn đề xã hội này đều góp phần gây ra đau khổ tâm lý và dẫn đến tình trạng sức khỏe tâm thần kém. Tiếp tục đọc để tìm hiểu về vai trò then chốt của dịch vụ chăm sóc sau chấn thương trong việc giải quyết bất công xã hội và cải thiện sức khỏe tâm thần.

Chăm sóc được thông báo về chấn thương là gì?

Chăm sóc thông tin về chấn thương (TIC) là một cơ cấu tổ chức và khung điều trị được thiết kế để hiểu, nhận biết và ứng phó với tác động của các loại chấn thương khác nhau. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện (SAMHSA) đưa ra sáu nguyên tắc chính của cách tiếp cận dựa trên thông tin về chấn thương :

  1. Sự an toàn
  2. Độ tin cậy và minh bạch
  3. Hỗ trợ ngang hàng
  4. Hợp tác và tương hỗ
  5. Trao quyền và lựa chọn
  6. Các vấn đề về văn hóa, lịch sử và giới tính

Hiểu về chấn thương và tác động của nó đối với sức khỏe tâm thần

Chấn thương là một phản ứng cảm xúc trước một sự kiện gây đau buồn hoặc lo lắng sâu sắc. Nó có thể xuất phát từ nhiều trải nghiệm khác nhau, bao gồm lạm dụng thể chất hoặc tình dục, thiên tai, bạo lực hoặc phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử có hệ thống. Nó có thể có tác động lâu dài đến sức khỏe tâm thần của một cá nhân, dẫn đến các triệu chứng như lo lắng, trầm cảm, rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) và các tình trạng sức khỏe tâm thần khác.

Bất công xã hội là nguồn gốc của chấn thương

Bất công xã hội đề cập đến sự đối xử không công bằng đối với các nhóm người cụ thể trong xã hội, thường dựa trên các đặc điểm như chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng kinh tế xã hội. Ví dụ, phân biệt chủng tộc có hệ thống là một hình thức bất công xã hội có thể dẫn đến chấn thương cho các cá nhân thuộc nguồn gốc chủng tộc và dân tộc thiểu số.

Sự phân biệt đối xử, hành vi vi phạm và bạo lực mà các cộng đồng bị thiệt thòi phải trải qua có thể dẫn đến cảm giác bất lực, vô vọng và thiếu an toàn, tất cả đều có thể góp phần phát triển các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Lợi ích của việc chăm sóc sau chấn thương trong sức khỏe tâm thần

Giảm sự kỳ thị

Kết quả điều trị nâng cao

Xây dựng cộng đồng

Bất công xã hội là nguồn gốc gây tổn thương đáng kể cho nhiều cá nhân và không thể bỏ qua tác động của nó đối với sức khỏe tâm thần. Chăm sóc sau chấn thương là rất quan trọng trong việc giải quyết các tác động tâm lý của bất công xã hội và thúc đẩy quá trình chữa lành và phục hồi.


RADIAS Health cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp lấy con người làm trung tâm cho những người mắc bệnh tâm thần, sử dụng chất gây nghiện hoặc các rối loạn xảy ra đồng thời. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe lành nghề, giàu lòng nhân ái cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi của chúng tôi. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc của chúng tôi bao gồm các dịch vụ bổ sung như quản lý hồ sơ, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ dành cho người vô gia cư, dịch vụ nội trú, điều trị DBT ngoại trú, v.v. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể hưởng lợi từ sứ mệnh của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc cân nhắc quyên góp !