Skip to content

Xin chúc mừng Shandon Halland, APRN

Xin chúc mừng Shandon Halland, APRN!! Anh ấy đã được NAMI Minnesota công nhận tại Hội nghị Bang MN NAMI vào cuối tuần này và được trao giải thưởng “Chuyên gia của năm”! Shandon là người ủng hộ không mệt mỏi cho việc cải thiện sức khỏe tâm thần của những người không được che chở trong hơn 20 năm. Xin chúc mừng Shandon, bạn đã làm được rất nhiều điều cho cộng đồng và các cá nhân được phục vụ tại RADIAS Health. Chúng tôi hoan nghênh bạn!! #chuyên gia sức khỏe tâm thần #NAMI #nhận thức về sức khỏe tâm thần