Skip to content

988 Đường dây cứu trợ tự tử và khủng hoảng

Tất cả chúng ta đều có thể giúp ngăn chặn hành vi tự tử. Lifeline cung cấp hỗ trợ 24/7, miễn phí và bí mật cho những người gặp nạn, các nguồn lực phòng ngừa và khủng hoảng cho bạn hoặc người thân của bạn cũng như các biện pháp thực hành tốt nhất dành cho các chuyên gia ở Hoa Kỳ.

https://988lifeline.org/