Skip to content

Chấn thương lịch sử: Các thế hệ trước tác động đến sức khỏe tinh thần của chúng ta như thế nào

Trong hành trình cuộc đời, chúng ta mang theo những trải nghiệm và tiếng vang của cuộc đấu tranh và chiến thắng của tổ tiên. Chấn thương lịch sử , còn được gọi là chấn thương giữa các thế hệ, đề cập đến tổn thương tâm lý và cảm xúc tích lũy trong suốt cuộc đời của một cá nhân và qua nhiều thế hệ, bắt nguồn từ những trải nghiệm chấn thương nhóm lớn.

Các ví dụ bao gồm những điều sau đây nhưng có thể bao gồm bất kỳ nhóm nào đã phải đối mặt với sự áp bức và bạo lực có hệ thống.

Một số cá nhân có thể không bị ảnh hưởng bởi chấn thương lịch sử, nhưng những người khác có thể bị suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần. Những người bị chấn thương lịch sử có thể gặp các vấn đề như:

Khoa học đằng sau chấn thương lịch sử

Nghiên cứu cho thấy những trải nghiệm đau buồn có thể làm thay đổi DNA của một cá nhân – một hiện tượng được gọi là di truyền biểu sinh. Điều đó có nghĩa là con cháu của những người đã phải đối mặt với tổn thương nặng nề có thể được sinh ra với khuynh hướng căng thẳng hoặc lo lắng, ngay cả khi họ chưa trực tiếp trải qua tổn thương đó.

Giải quyết tác động của chấn thương lịch sử

Hiểu và giải quyết những tổn thương lịch sử là rất quan trọng để chữa lành và hạnh phúc tinh thần. Dưới đây là một số chiến lược có thể giúp ích:

Tin tưởng vào RADIAS Health

RADIAS Health cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp lấy con người làm trung tâm cho những người mắc bệnh tâm thần, sử dụng chất gây nghiện hoặc các rối loạn xảy ra đồng thời. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe lành nghề, giàu lòng nhân ái cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi của chúng tôi. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc của chúng tôi bao gồm các dịch vụ bổ sung như quản lý hồ sơ, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ dành cho người vô gia cư, dịch vụ nội trú, điều trị DBT ngoại trú, v.v.

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể hưởng lợi từ sứ mệnh của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc cân nhắc quyên góp !