Skip to content

Công lý phục hồi và chữa lành: Hỗ trợ cộng đồng có thể biến đổi quá trình phục hồi như thế nào

Lạm dụng chất gây nghiện là một vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ hàng năm. Trong khi các mô hình truyền thống tập trung vào hình phạt và cách ly, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả của công lý phục hồi và hỗ trợ dựa vào cộng đồng trong việc đạt được sự phục hồi lâu dài.

Mô hình công lý phục hồi cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để phục hồi và chữa lành cho những người đang giải quyết các vấn đề về lạm dụng chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần. Bằng cách tận dụng sự hỗ trợ của cộng đồng và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, các chương trình phục hồi có thể chuyển đổi tích cực các kết quả phục hồi. Với việc áp dụng nhiều hơn, công lý phục hồi có thể giúp xây dựng các cộng đồng an toàn hơn và được trao quyền nhiều hơn.

Lợi ích của Công lý Phục hồi đối với Lạm dụng Chất gây nghiện và Phục hồi Sức khỏe Tâm thần

Công lý phục hồi mang lại nhiều lợi ích cho những người đang vật lộn với chứng nghiện ngập và bệnh tâm thần:

Ví dụ về các Chương trình Tư pháp Phục hồi dành cho Chứng nghiện và Sức khỏe Tâm thần

Nhiều chương trình đổi mới chứng minh sự thành công của công lý phục hồi đối với việc phục hồi:


Tin tưởng vào RADIAS Health

RADIAS Health cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp lấy con người làm trung tâm cho những người mắc bệnh tâm thần, sử dụng chất gây nghiện hoặc các rối loạn xảy ra đồng thời. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe lành nghề, giàu lòng nhân ái cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi của chúng tôi. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc của chúng tôi bao gồm các dịch vụ bổ sung như quản lý hồ sơ, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ dành cho người vô gia cư, dịch vụ nội trú, điều trị DBT ngoại trú, v.v.

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể hưởng lợi từ sứ mệnh của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc cân nhắc quyên góp !